Haber

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Damka: “Kosova, Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasına karşı çıkıyor”

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova’da kurulacak Sırp Belediyeler Birliği’ne ilişkin yaptığı açıklamada, “Kosova, Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasına karşı çıkıyor.”

Kosova’nın kuzeyindeki Sırpların siyasi temsilcilerinin Priştine yönetimi; Anlaşmalara uyulup Sırp Belediyeler Birliği kurulana kadar parlamento, hükümet, Kosova’nın kuzeyindeki belediyeler, yargı organları, polis ve idari birimlerden çekileceğinin açıklanmasının ardından Avrupa Birliği’nin (AB) baskıları arttı. ve ABD’nin Kosova’da ‘Sırp Belediyeler Birliği’ kurma çalışmaları sürüyor. . Tüm baskılara rağmen Kosova hükümeti böyle bir anlaşmaya varılmayacağı konusunda ısrar ediyor. Kosova’da kurulmak istenen Sırp Belediyeler Birliği’nin ülkedeki siyasi otoriteyi bozacağından endişe ediliyor. Kosova hükümetinde 2 milletvekili ve bir bakanla görev alan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, 2013 yılında Kosova Meclisi’nde imzalanan anlaşma metnini anlattı. , “Sırp belediyeler birliğinin oluşturulması konusunda Brüksel’de imzalanan anlaşmada bu konuda bir anlaşma metni var. 2015 yılında da bu konuda bire bir anlaşma Meclis gündemine alındı. bu belediyeler birliğinin kurulması, Anayasa Mahkemesinin bazı maddelerinin anayasaya uygun olmadığı gerekçesiyle bu Kosova kurumları yani Kosova hükümeti bünyesinde gerçekleştirilmedi, herhangi bir adım atılmadı. Kosova’daki hükümetlerin bunu hoş karşılamaması ve erken seçimlerin olması nedeniyle olay gerçekleşmedi, ancak son dönemlerde bir yıldır ciddi bir uluslararası baskı yaşanıyor. kurulmadığı sürece oturmayacaklarını söylemesinin ardından Kosova’dan önemli bir baskı geldi. Kosova hükümeti, gelecekte Kosova Cumhuriyeti için farklı sonuçlara yol açacağı için bu Sırp Belediyeler Birliği’ne hala karşı çıkıyor. Sırp Belediyeler Birliği’nin sadece Sırp etnik unsuru için kurulması Kosova’daki etnik yapıya zarar verebileceği ve sadece bir etnik yapıyı farklı bir konumda değerlendireceği için gerek kalkınma gerekse diğer kurumlar açısından doğru olmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, Kosova hükümeti böyle bir Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasına karşı çıkıyor. Elbette anayasada Sırplara ayrılmış ayrı haklar var. Bunun içinde eğitimle ilgili, yani kendi plan programını hazırlama, sağlık alanında ikinci derece hastaneler kurma, Mitroviça’da üniversite kurma ve diğer haklar ile ilgili farklı haklar bulunmaktadır. Sırbistan özellikle bu hakların düzenlenmesi konusunda Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasını talep etmektedir. Belediyeler zaten bu mevcut haklarını kullanıyor” dedi.

“Sırp Belediyeler Birliği’nin yazılarımızı referanduma götürmesi mümkün değil”

Yeni bir teşkilata ya da yeni bir teşkilata ihtiyaç olmadığını belirten Damka, “Sırp Belediyeler Birliği yani çoğunluğu Sırplardan oluşan seçilmiş meclis üyelerinin delege edeceği bir üst meclis daha oluşturulacak. bu meclis, bayrağı, amblemi, bütçesi ve bu Sırp Belediyeler Birliği ortadadır.Eğitim, sağlık, güvenlik, sağlık gibi konuları görüşebileceği plan program dahilinde adımlar atmak üzere bir üst yapı oluşturulacaktır. kalkınma sigortası.Bunun bütçesi belediyelerin ödeme yöntemlerine göre yani üye bazında değerlendirilecek.Uluslararası kuruluşlardan vakıf sağlanacak ve Sırbistan’dan bütçe sağlanacak.kendi bütçesi olacak Gelecekte yeni bir Bosna-Hersek’e mi yoksa Sırp Cumhuriyeti’ne mi dönüşeceğini kestirmek mümkün değil ama bir örnek vermek gerekirse 200’de Sırp Belediyeler Birliği’nden söz edilmezken. 8, 2023’te böyle bir jenerik form oluşturulacak. Üyeler Birliği yapısına sahip Sırp Belediyesi kuruldu. Önümüzdeki 10-15 yılda bunun nereye varacağını kestirmek mümkün değil. Tabii ki bu statüye sahip olan Sırp Belediyeler Birliği’nin anayasamıza uygun olarak kurulması gerektiği, Kosova’daki anayasa ve maddeler çerçevesinde uygun olduğu ve bu kadar olması gerektiği söyleniyor. Ancak Sırbistan Belediyeler Birliği’nin gelecekte yasalarımız hakkında referandum yapması mümkün değil. Kendi başlarına referandum yaparak başka bir karar almaları halinde Kosova yasalarına uymayan herhangi bir kararı da imzalayabilirler. Ama bunu önceden söylemek elbette mümkün değil” dedi.

“Umarız etnik sınırları tekrar gündeme getirecek bir model çıkmaz”

Türkiye’de eğitimini tamamlayan deneyimli gazeteci Esin Muzbeg, Kosova’nın Sırbistan Belediyeler Birliği’nin Kosova anayasasına göre kurulabileceğini söylediğini hatırlatarak, “Burada bir ikilemin çözülmesi gerekiyor, Sırp tarafı Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasını istiyor. Belediyelerin yürütme yetkisi var.Ayrıca Kosova Anayasasına göre kurulabileceğini ve etnik saiklerle kurulmaması gerektiğini söylüyor.Şu anda bu iki temel niyetin çatışması var.Bunu düşünmemeliyiz. sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak değil, uluslararası toplumun Kosova’nın verdiği taahhütleri yerine getirmesidir.Kosova’nın Sırbistan’dan kendi isteği şudur: ‘Ne zamandır müzakere ediyoruz?’ İlişkilerin normalleşmesi için bu müzakereler çerçevesinde imzalanan tüm anlaşmaların uygulanması gerekmektedir.Bu anlaşmalardan biri Sırbistan Belediyeler Birliği’nin kurulmasını öngörmektedir.Anlaşılamayan kısım statüsünün ve içeriğinin ne olacağıdır. Ancak bu birliğin Kosova devleti içinde ayrı bir Sırp özerkliği oluşturabilecek yürütme yetkileriyle donatılmış bir birlik olmadan oluşacağını düşünüyorum.Bütün tedbir ve müdahaleler Bosna-Hersek’in olmaması yönündedir. Kosova’nın yapmak istediği model.Başka bir teşkilatta logosu olabilir.Bunda bir sakınca yok.Bütçesi, temelde her teşkilatın bir bütçesi var.Burada değerli olan burada yürütme sistemlerinin olmaması ve kurulmuş olması. Kosova Anayasası çerçevesinde, bunu bölecek Bosna-Hersek modelinde olduğu gibi, bir Sırp Cumhuriyeti oluşturabilecek bir statüye izin verilmemeye çalışılmaktadır. bölge. Hükümetin düşme ihtimali her zaman var, yeni hükümetlerle yeni modeller ortaya çıkıyor. Önemli olan, Kosova’nın nihai bir anlaşma için model oluşturmasıdır. Yani bu daha önce farklı bir fikir ve sözlerle dile getirilmiştir. Örneğin, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın hem Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’e hem de Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’ye gönderdiği mektuplarda, bu amacı düzeltme konularının aslında her iki taraf için de değerlendirilebileceğini ve bunun uygun bir fikir olacağını öne sürdü. . Bu tür bahisler tekrar tekrar gündeme gelebilir. Ancak Avrupa Birliği (AB) içinde Avrupa’da uçların yeniden çizilmesi konusuna çok hassas yaklaşılıyor çünkü bu durum diğer bölgelerde çatışmaları tetikleyebilir. Dolayısıyla müzakere yoluyla çözüme ulaşma iradesi var. Bir ülkenin kurulmasını engellemeye yönelik tüm çabaları destekler. Bu aynı zamanda AB’nin şu anki inisiyatifidir. Dolayısıyla Kosova’daki Sırpların tüm haklarının korunacağı ve tüm haklarının geniş bir çerçevede tanımlanabileceği Kosova vatandaşı statüsü kazanmaları söz konusu olabilir. Ama bunun dışında etnik çatışmayı körükler, umarız ulusal sınırları yeniden gündeme getirebilecek bir model çıkmaz” dedi.

“Kosova Cumhuriyeti de Bosna’ya benzetilmek istendi”

Eğitimci Akif Koro, Kosova’da Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasına yönelik anlaşmanın Kosova Anayasası’na aykırı olduğunu belirterek, “Kosova’da Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulmasına yönelik anlaşma 2013 yılında Kosova ve Sırbistan Cumhurbaşkanları tarafından imzalandı ancak ondan sonra devir, bu anlaşma her iki tarafça alınmadı.Bilindiği gibi Kosova Cumhuriyeti 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti.Bağımsızlık ilanı ile daha sonra bu anlaşma imzalandı.Bir bakıma Kosova Cumhuriyeti devleti olmak istendi. Bosna’ya benzetiliyor.Ancak bu anlaşma Kosova Cumhuriyeti Anayasasına aykırıdır.Anayasaya aykırıdır,AB’de Kosova Cumhuriyeti Sırpların baskısıyla bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini istiyor.Yönetim anlaşması gibi. Çünkü Kosova’da yaşayan toplulukların kendi hakları vardır ve bu haklara tüm azınlıklar saygı göstermelidir, bu nedenle bu anlaşmanın uygulanması Anayasa’ya aykırıdır ve imkansızdır. uygulayabilmek.

Sırbistan’ın 1998-1999 yılları arasında Kosova’da gerçekleştirdiği katliam, 1999 yılında NATO’nun müdahalesiyle sona erdi. Birleşmiş Milletler’in (BM) denetimine giren Kosova, 17 Şubat 2008’de Sırbistan’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etti. Ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için 19 Nisan 2013’te Brüksel Anlaşması imzalandı. Ancak Kosova hükümeti, bazı unsurların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ‘Sırp Belediyeler Birliği’ konusuna 10 yıldır yanaşmıyordu. Son aylarda Sırbistan-Kosova geriliminin artmasıyla birlikte Vuciç, müzakerelerin yeniden başlaması için bir kaide olarak ‘Sırbistan Belediyeler Birliği’ni yönetiyor. ABD’nin Kosova Büyükelçiliği de Kosova Başbakanı Albin Kurti’nin hükümetine anlaşmayı kabul etmesi için baskı yapmaya devam ediyor. – PRİZREN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort